BÜYÜK MAĞAZACILIK VE ALIŞ VERİŞ MERKEZİ GÜVENLİĞİ VE ALINACAK TEDBİRLER

Anasayfa   >   BÜYÜK MAĞAZACILIK VE ALIŞ VERİŞ MERKEZİ GÜVENLİĞİ VE ALINACAK TEDBİRLER
Alışveriş merkezi yapılacak yeri seçerken nelere dikkat etmek gerekir?
Süpermarket-hipermarket tarzında yapılacak alışveriş yeri şehir dışında olabilir. Ancak fast – food, alışveriş dükkanları, kapalı çarşı tarzında yapıldığı zaman, şehir merkezi içinde ,insanların yürüyerek geçtiği yerde olmalı. Bu tür alışveriş merkezleri ihtiyaçlara yanıt verecek tarzda düzenlenmeli, yani taşıma su ile değirmen dönmez. Bir alışveriş merkezi ( shopping center) yapılırken kolon aks araları en az ( başkaca bir zorunluluk yoksa ) 8 metre yapmak gerekir. Neden mi? Hem kullanım açısından uygun bir mesafe, hem statik yönden geçilebilecek bir mesafe, hem de aks aralarına 3 adet otopark yeri konulabildiği için diye sıralanabilir.
Çok katlı mağazalar ; bir veya daha fazla girişi olan, bünyesinde tek bir mağaza veya değişik amaçlı satış birimleri ile sosyal içerikli, oyun alanları olan tek bir bağımsız bölüm numarası olan iş yerleridir. Pasajlarla karıştırmamak gerekir. Pasajlar; iki yanında dükkanlar bulunan üzeri kapalı çarşılar olup, iş yerlerinin ayrı ayrı bağımsız bölüm numarası alması zorunludur. Kapalı çarşılarda en az iki giriş ve çıkış olmalı, 500 m2 yi geçtiği takdirde herbiri en az 1.5 metre genişliğinde iki ayrı giriş çıkış veya 3 metre genişliğinde bir giriş çıkış yapılmak zorundadır. Giriş çıkışlar farklı katlarda ve kotlarda olabilir. Çok katlı mağazalarda, pasajlarda ve kapalı çarşılarda kat yüksekliği net 3.50 metreden az olamaz. Ancak bu iç net yükseklikdir. Katlar arasındaki mesafe ise döşeme kalınlığı 40 – 45 cm havalandırma tesisat kanal yüksekliği yaklaşık 40 cm ve asma tavan kaplama yuksekliği 80-85 cm olmalı. Toplam: 350+85=435 cm kısaca 450 cm döşeme üstünden döşeme üstüne yükseklik gerekir. Rahat bir yükseklik olmalı, basık alan yapmamak lazım. Çok katlı mağazalar, kapalı çarşı tiplerinde aydınlık olmalı. Doğal ışıkla yer yer aydınlatma yapmalı, çok güzel örnekleri var. Yaya dolaşım alanlarıda çok önemlidir. Koridor uzunluğu 30 metreye kadar 3 metre, daha uzun olanlarda 3.5 metreden az olamaz. Çok katlı mağazalarda dolaşım tertibi sarbesttir. Pasaj, kapalı çarşı ve çok katlı mağazalarda toplam inşaat alanı 500 m2 ye kadar merdiven genişliği 2 metre olmalı, 500 m2 geçtiği takdirde ilave olarak 1.5 metre genişliğinde ikinci bir merdiven gereklidir. Katlar arasında iki merdiven bulunması durumunda bir tanesi yürüyen merdiven olabilir. Çok katlı mağazalarda en düşük kottaki giriş çıkışa göre 3 veya daha fazla katlı yapılarda insan asansörü yapılması zorunludur. Yeterli sayıda da yük asansörü gereklidir. Bu tip binalarda yapılacak asansörlerden en az bir tanesi bedensel özürlülerin kullanımına uygun olacak, iç kabini 1.60×1.40 metre, kapı genişliği 0.95 metre kabin içinde de 0.85-0.90 metre yükseklikte tutunma bandı olacaktır. Bina içinde estetikle bütünleşen asansörler kullanılmalı. Örneğin : Panoramik asansörler (transparan) İşhanı, büro, çarşı, pasaj, mağaza gibi binalarda en az 25 kişiye 1 kadın ve 1 erkek için olmak üzere wc, pisuar ve lavabo, en az 15 ton su deposu gerekir. Çok katlı mağazalarda parsel bünyesinde ihtiyac kadar açık veya kapalı otopark yapma zorunluğu vardır. Bina, ana artere cephe ise otopark giriş çıkışı için UKOME den görüş alma zorunluğu vardır. Otoparklarda havalandırma şaftları yapılması gerekir. İtfaiye müdürlüğünden görüş alınmalı. Pasaj, kapalı çarşıların merkezi ısıtma sistemi ile ısıtılması ve havalandırılması zorunludur. Alışveriş merkezleri gidiş gelişin çok olduğu, ısıtma, havalandırma ve soğutmanın en iyisini gerektiren merkezlerdir. Alışveriş merkezlerinde dış, ortak duvarlar ve asma tavanlar yanmaz malzemeden olması zorunludur. Alışveriş merkezleride her yapı gibi yangın ya da diğer acil kullanıcıların hızla kaçışlarını sağlayacak yeterli acil durum çıkışlarıyla donatılacaktır. Serbest ve engelsiz erişilebilen tehlike çıkışları düzenlenecek, her çıkış açık seçik görünecek, çıkışa götüren yol herkesin anlayacağı biçimde olmalı ve kaçış yolları aydınlatması ve yönlendirmesi yapılmalıdır. Asansörler kaçış yolu olarak kabul edilemez. Gerçek bir kaçış yolu, bir yapının herhangi bir noktasından yer seviyesindeki caddeye kadar olan devamlı ve engellenmemiş kaçış yolunun tamamıdır.
Çıkış kapasitesi ve çıkış sayısı; Kullanıcı yükü,gerekli kaçış ve panik hesaplarında kullanılmak üzere brüt alana göre alışveriş merkezlerinde 7m2/kişi, otoparklarda 30m2/kişi alınacaktır. Çıkış genişliği için, çıkış kapıları, yangın merdivenleri, koridorlar ve diğer kaçış yollarının kapasiteleri 50 cm lik genişlik birim alınarak hesaplanacaktır. Aksi belirtilmedikce, birim genişlikten tahliye süresi, kargir yapılarda 3 dakika alınacaktır. 50 cm genişlikten bir dakikada 40 kişi gecebileceği kabul edilecektir. Çıkış sayısı, çıkış genişliginin ikiye bölünmesi ile elde edilecek değere 1 eklenerek bulunacak ve 50 cm den büyük kesirlerde bir üst değer esas alınacaktır. Her durumda en az 2 çıkış kapısı, kişi sayısı 500 kişiyi gecerse 3 çıkış kapısı olacaktır. 1000 kişiyi geçerse 4 çıkış kapısı olmalı, kapılar çıkışa doğru açılmalıdır. Kaçış yolları 100cm den aşağı olamaz. Kaçış merdivenleri 2 metreden fazla olmayacak, kaçış merdivenlerine dumanın geçişini engellemek için yangın güvenlik holleri yapılacak ve taban alanı 3 m2 den az olmayacaktır.
Servis koridorları; alışveriş merkezlerinde, dükkanlara taşınacak malzemeler dolaşım alanlarından çıkartılmamalı, servis koridorları vasıtasıyla mağazaların arka tarafında yük asansörlerine ulaşacak şekilde yapılmalı, genişlikleri en az 2 metre olmalıdır. Yapılan servis koridorları uygulamada yangın kaçış yolu olarak da kullanılmakdadır. Bu uygulama yanlış bir uygulamadır. Ancak yangın kaçış yolları yönetim işletme planında belirtilerek sabah erken veya gece dükkanlar kapandıkdan sonra yük taşımak için kullanabilir. Toplam kullanım alanı 2000 m2 nin üzerinde olan alışveriş merkezleri, katlı mağazalar, ticaret, eğlence ve toplanma yerleri otomatik sprinkler sistemi ile korunacaktır. Alışveriş merkezlerinde genelde cep sinemaları, bowling salonları, kapalı restorantlar, açık alanda fast-food dükkanları, süpermarketler, talih oyunları, bilardo, çocuklar için atari salonların bulunduğu hem alışveriş merkezi hem de eğlence yeri olarak yapılmaktadır. Bina girişlerinde mutlaka içeri ve dışarıya açık kapısı olan eczaneler yapılmalı. Büyük marketlerdeki fırınlar mazotlu yapılmayacak, mazot ve katı yakıtla çalışan fırınlar yasaklandı. Bundan böyle sadece elektrikle çalışan fırınlar kullanılabilecek. Faydalı kullanım inşaat alanının en az 1/20 si sığınak alanı olarak ayrılması zorunludur. İçinde bir wc ve lavabo, sığınak alanına bağlı olarak havalandırma için menfez bırakmak gerekir. Otopark ise emsal alanı ve varsa iskan edilebilecek alanlar toplamının 50m2 ye bölümü ile elde edilecek miktar otopark adetini belirler. İhtiyaç kadar otopark parsel bünyesinde, kapalı ve açık alanda otopark yeri ayrılabilir. Alışveriş merkezlerinde, otoparklar parsel bünyesinde yapılmak zorunda, otopark ücreti ödenerek otopark adeti sağlanamaz. Her 20 otopark için bir bedensel özürlü otoparkı ayrılması zorunlu olup, işaretlenerek çıkışa, asansöre yakın yerler seçilmeli. Romanya da Bükreş’te Bucureşti Mall alışverişini ziyaret ettim. Ziyaretim sırasında buranın bir türk firması Bayındır-Fiba ortaklığında yapıldığını öğrendim. Burası mevcut bir bina olup, Çavuşeşku zamanında halk için yemekhane olarak yapılmış, ancak ömrü vefa etmemiş yarım kalmış. Türk firması burayı alarak Atrium tarzında 30 metre çapındaki dışa açık boşluk çelik konstrüksiyon elemanlar üzerine şeffaf policarbon ile kapatıldığı, her türlü ünlü marka firmaların davet edildiği çok güzel bir alışveriş merkezi olmuş. Alışveriş merkezlerinde önemli bir konuda trafo yerinin ayrılması. Trafo yerinin mutlaka çözülmesi gerekir. Sonraya bırakılan işler sorun yaratmakta. En az 3 metre genişliğinde araç giriş çıkış yeri ve trafo yerinin belirlenerek terkedilmelidir. Otopark giriş çıkışları, trafo için giriş çıkış olarak kullanılamaz. Bir başka konuda, dolaşım koridorları emsale dahildir. Yırtık alanlar ancak iç bahçe haline dönüştürülerek üstü açık kalmak şartıyla cam camekan şeklinde yani fanus gibi yapılması halinde emsale dahil edilmeyebilir. Ayrıca yönetmelik veya plan notlarında emsale katılmaması yönünde bir madde varsa katılmayabilir. Genelde 1.bodrum katlar emsale dahil edilir. Plan notunda ne yazıyorsa o geçerlidir. Eğer bodrum katlar emsale dahil değilse, her dükkan için dükkan alanlarının % 10 u kadar bodrum katlarda depo yapılabilir. Yeni İstanbul İmar Yönetmeliğine göre 1. bodrum kat iskan edilebilir ve 2. bodrum kat emsale dahil edilmek şartıyla ve gerekli cebri havalandırmanın yapılmasıyla da iskan edilebilir.Ancak 1.bodruma bağlantılı olmak şartıyla.Fast food dükkan alanları önündeki oturma yerleri için, yönetim planı içinde belirtilmek şartıyla kullanım hakkı veriliyor. Alışveriş merkezleri tek bağımsız bölüm olmalı. Ancak uygulamada dükkanlara tek tek bağımsız bölüm numaraları verilmekde. Bu tür yerlerdeki dükkanlar satılmıyor, kiralık veriliyor. Satılması halinde çok sorunlar çıkıyor, kontrol altına almak zor. Alışveriş merkezleri içe dönük ve dışa dönük olmak üzere iki türlü yapılmakta, yani bina cepheleri kapalı ise dükkanlar iç dolaşım koridorlarına bakmakda, yada dükkan ve fast foodlar dış cepheleri açık dışarı bakmakda.Servis koridorları dış cephe tarafına yapıldığından genelde bina cepheleri kapatılıyor. Yiyecek katlarını bodrum katta mı? yapmak lazım, yada üst katlarda yapmak mı? Genelde üst katlarda yapılıyor. Bodrum katta yapılmış güzel örnekler de var. Alışveriş ve işmerkezleri için ayrıca bir imar yönetmeliği standartları yok.Bu yönetmeliğinde en kısa zamanda detayları ile birlikte düzenlenmeli.

 Müşteri memnuniyeti ve asayiş işte en önemli unsur,hem müşteri memnuniyetini sağlayacaksınız hem asayişi. Kesinlikle müşterilere hepsi bir potansiyel suçluymuş gibi bakılmayacak ve bunun analizi profesyonelce yapılacak.

Özel güvenlik personeline gerekli eğitimler sürekli verilerek, her gün göreve başlanmadan önce kısa da olsa mutlaka motivasyon toplantısı yapılması gerekmektedir.Görev yapan özel güvenlik personeline yaptıkları işi profesyonelce yapmaları gerektiği iyi aşılanmalıdır.

Büyük mağazacılık ve alış veriş merkezi güvenliğinde en önemli görev bölgesi giriş çıkış kapılarıdır. Bizim özel güvenlik sektörü olsun, emniyet teşkilatında olsun şöyle bir yanlış kanı vardır. Kapılarda Görev yapan özel güvenlik veya polis memuru 'işe yaramayan veya kafası çalışmayan adamlardır'' diye.

Aslında bu tarz görev yerlerinde yani büyük mağazalar ve alış veriş merkezlerinin giriş çıkışlarında görev yapan personel en iyi ve profesyonellerden seçilmelidir. Düşüne biliyor musunuz günde 50.000 ve 100.000 kişinin giriş çıkış yaptığı bir yerin kapısında önleme araması yapan özel güvenlik görevlisinin hayatında hiç patlayıcı madde görmediğini (c4,c3,tnt,v.b),bombanın ne ve nasıl bir şey olduğunu bilmediğini. İşte bunun için en iyi personel bu görev yerleri için seçilmelidir.Buralarda görev yapan güvenlik personeli müşteriyi güler yüzlü karşılarken işinin ciddiyetinin ne olduğunu da bilmelidir.Alışveriş merkezleri topluma açık yerler olduğundan silahla (tabanca) giriş yapan müşterinin silahını kanunen almayız, sadece ruhsatını sorma yetkimiz vardır, fakat ruhsatsız silahla gelen müşteri içeri alınmaz ve tutanak düzenlenerek kolluk kuvvetlerine teslim edilir.Ruhsatlı silahı ile içeriye giren müşteride kapılarda bulunan güvenlik personeli tarafından telsizle amirlerine bildirilir ve içeride görev yapan sivil güvenlik görevlileri tarafından takip edilir, burada amaç diğer müşterilerin rahatsız olmamasını sağlamaktır.

GÜVENLİĞİ TEHDİT EDEN OLAYLAR: HIRSIZLIK

Büyük mağazacılık güvenliğinde hırsızlık çok çeşitlidir.

a)Mağazaya ürün çalmak için gelenler

b)Mağazaya müşterinin cüdan ve çantasını çalmak için gelenler

c)Mağazaya barkod değişikliği yaparak haksız fiyatla ürün almaya gelenler

d)Personel hırsızlıkları


a)Mağazaya ürün çalmak için gelenler;
----------------------------------

Mağazaya ürün çalmak için gelenlerde farklı, farklıdır. Bireysel olarak gelenler ve şebeke olarak gelenler. Bireysel olarak gelenler genelde yalnız olarak hırsızlık yaparlar.

Şebeke olarak gelenler adından da anlaşılacağı gibi en az üç veya dört kişiden oluşurlar,birisi gözetim yaparken bir diğeri servis veren personeli oyalar diğerleri ürün beğenip deniyormuş gibi yaparak ürünleri çalarlar,genelde birbirlerini tanımıyormuş gibi davranarak cep telefonları ile iletişim halindedirler işte bunlar profesyonel hırsızlardır.Çaldıkları ürünleri dışarıda satarak paraya çevirdikleri de ispatlanmıştır.Bunların zararları gerçekten çok büyüktür. Büyük mağazalarda hırsızlık genel olarak soyunma kabinlerinde ve tuvaletlerde gerçekleşir.Hırsızlar, büyük mağazalarda uygulanan müşteri memnuniyetini de çok iyi kullanırlar.Örneğin içeride dolaşırken kasalardaki personelden poşet isterler ve o poşetlere çaldıkları ürünleri koyarak sanki alış veriş yapmışlar gibi çıkar giderler.Bu konuda kasa personeli kesinlikle uyarılmalı (kimseye poşet verilmemelidir.)

Büyük mağazalarda ürünler genel olarak alarm sistemi ile korunur,bunlar plastik (logo diye tabir ettiğimiz)alarm,kağıt alarm ve ince tel alarm(paranın içindeki güvenlik şeridine benzer). Bu alarmlarda art niyetli kişileri durduramaz,çünkü hırsızlar alarmlı ürünle kapıdan çıkınca yakalanacaklarını çok iyi bilirler. Hırsızlar logo alarmları yanlarında getirdikleri keski, kerpeten ve pense gibi aletlerle kabinlerde ürün deneme bahanesiyle alarmın raptiyelerini keserek çıkarmak suretiyle getirdikleri poşet ve çantalara koyarak veya elbiselerinin altına giyerek çıkartırlar.Ben her yakalanan hırsızda yeni bir şey öğrendim, inanın öyle hırsızlıklar oluyor ki filmleri aratmayacak türden, yazımın başında kapılardaki güvenliğin öneminden bahsetmiştim, işte tekrar söylüyorum ki bu mağazalara gelen art niyetli kişilerin aramalarında güvenlik çok dikkatli olmalıdır.

Yanlarında pense, keski, kerpeten v.b aletlerle giriş yapanlar ivedi şekilde amirlerine bildirilerek takibe alınmalıdır.Böylelikle sivil güvenlik personelleri tarafından çok kolay yakalanır veya caydırılırlar.


b)Mağazaya müşterinin cüzdan ve çantasını çalmak için gelenler;
------------------------------------------------------------

Bunlar mağazalara ürün çalmak için değil ,müşterilerin çanta ve cüzdanlarını çalmak için gelirler.Halk arasında bunlara "tırnakçı" denir. Bütün alış veriş merkezi ve büyük mağazalar bu hırsızlardan bıkmıştır,çünkü bu hırsızlar elit yerleri seçmektedirler,onların da düşüncesi çaldıkları cüzdanın boş çıkmamasıdır.Şimdi diyeceksiniz ki,bu yankesiciler böyle elit bir yere nasıl girebiliyor? Buralarda görev yapan güvenlik görevleri ne iş yaparlar? Bu yankesiciler basit insanlar değildir, hafife alınmamalıdır,çünkü "Profesyoneldirler" .Hırsızlık yaptırdıkları kişiler genelde bayan ve 13 yaşından küçük kız çocuklarıdır.Bunlar baştan aşağı pahalı marka elbiseler giydirilirler,elleri , yüzleri temiz kişilerden seçilir. Dışardan bakıldığında düzgün insanlar sanılırlar.Bunları yakalamak için çok tecrübeli ve hırsız psikolojisini bilmek gerekir.Benim özel güvenlik personeline vereceğim en önemli bilgi devriye görevlerini yaparlarken insanların davranışlarına ,hal ve hareketlerine özellikle bakışlarına dikkat etmeleri!! Bu yankesicileri ele veren en büyük özellikleri gözleridir öyle bir bakışları vardır ki dikkatli olunduğunda bu bakışlardan kendilerini ele veriyorlar.

c)Mağazaya barkod değişikliği yaparak haksız fiyatla ürün almaya gelenler;
-----------------------------------------------------------------------

Bunlar mağazalarda ürünlerin üzerinde bulunan etiketlerin (barkod) fiyatlarını değiştirerek haksız kazanç sağlarlar,bu hırsızlıktan çok dolandırıcılığa da giriyor. Pahalı ürünün barkodunu çıkarıp ,ucuz ürünün barkodunu takmak suretiyle kasaya giderek ödeme yapar ve normal müşteri gibi çıkış yapar.Bunu önlemek için kasiyerlere bu konuda eğitim verilmelidir, önemli görev kasa personeline düşmektedir,ürünleri ve fiyatlarını çok iyi bilmelidirler. Özel güvenlik personelinin yapacağı ise devriye ve gözetim yaparlarken barkot ve etiketlerle oynayan art niyetli kişileri takip etmelidirler.Barkod değişikliğinin en kötü tarafı da stokların karışmasıdır,sizin stoklarınızda satılmış gözüken ürün elinizde,elinizde gözüken ürün ortada yoktur.

d)Personel hırsızlıkları;

Bu hırsızlık türü en tehlikeli olanıdır,önleyemezseniz büyük sorunlara yol açar.Çalışan personele, güvenlik hizmeti verdiğimiz kuruluşun yöneticileri ,İTİMAT KONTROLE MANİ DEĞİLDİR

Cümlesinin açılımını anlatmalıdırlar.

* Personel içeriye girerken ve çıkış yaparken muhakkak üst araması ve çantalarına bakılır.

* Personelin yanlarında getirdikleri mağazada satılan ürünl er güvenliğe kayıt ettirilir,çıkış yaparken sildirilir.

* Personel mesai saatleri içerisinde dışarı çıkış yapacaksa bağlı olduğu reyonun yöneticisinden ne kadar süre izin verildiği belirtilen izin kağıdıyla çıkmalıdır.

d)Depodan çıkan ürünler kesinlikle irsaliye ile çıkış yapmalı, irsaliyesiz ürün çıkışına izin verilmemelidir.

* Projede çalışan temizlik personelinin attığı çöpün güvenlik tarafından kontrol edilmesi (örnek: Şaşkınbakkal X mağazasında görev yaptığımız zaman yaptığım bir istatistik bir yıl

boyunca çöp kontrolünde güvenliğin tespit ettiği ürün fiyatı o yıl

bize ödenen güvenlik ücretinin üç katıydı.)

* Çalışan personelin dışarıdan müşteri kılığında gelen arkadaşlarına ürün vermesi bunu önlemek için personel iyi takip edilmelidir.

* Çalışan personellerden kasiyerler çok iyi denetlenmelidir. (örnek: X mağazalarında denetleme amaçlı çok değişik operasyonlar yapardık bunlardan biri, bizim hizmet verdiğimiz mağazaya başka bir projede görevli arkadaşlarımızı davet ettim. Onlara muhasebeden aldığımız paraların seri no'larını alarak verdim ve reyondan bir ürün alarak kasaya gitmelerini , kasada kasiyere çok acil işinin olduğunu söyleyerek, fiş istemediğini söylemelerini parayı verip hızla çıkmalarını söyledim.Yaptığımız bu operasyonda o gün 8 kasiyerden 4 tanesi parayı alıp cüzdanına koydu.Diğer 4 kasiyer yapması gerekeni yaparak kasalarında fişlerini keserek şeflerine bilgi verdiler. Diğer 4 kasiyer hakkında kanuni işlemler yapıldı.

* Büyük mağazalarda, giyim reyonlarında müşteri ödeme yapmadan tadilat için (paça boyu gibi) ürün terzihanelere gönderilmemelidir.Müşterinin ödemesini yaptığı ürünün tadilat işlemleri personel tarafından satış fişinin bir nüshası tadilat fişine

iliştirilerek yapılmalı ve terzihaneye gönderilmelidir. (Örnek:X mağazasında yakaladığımız bir olay: müşteri geliyor erkek takım elbise reyonunda takım elbiselere bakıyor, kendisine servis veren personel beğendiği takım elbisenin paça boyunu alarak tadilat fişini yazıyor ve ödemeyi kasaya değil kendisine yaparsa %50 indirim yapacağını söylüyor,müşteri kabul ediyor.Müşteriye tadilat fişinin bir nüshasını vererek ,ertesi gün gelin ama reyonda muhakkak beni bulun deyip gönderiyor.Ürünü alıp terzihaneye götürüp terziye önemli müşterinin acil diyor,o zamanlar sistem olarak tadilat fişine personel ödendi yazdığında terzi ürünü yapıyor.Müşteri ertesi gün geliyor personeli buluyor,personel terzihaneden ürünü alıp müşteriye veriyor,müşteri ürünü alıp çıkıyor.personel ürünü kendisine satmış oluyor.

* Mağaza personelinin alış veriş yapması için bir gün belirlenmeli,

Personel o belirlenen günün haricinde alış veriş yapacaksa,reyon

Yöneticisinden izin almalı ,her alış veriş yapan personel yaptığı alış verişin faturasını ilk önce kendi yöneticisine sonra çıkışta güvenlik amirine imzalatmalıdır.

YAKALANAN HIRSIZLARA YAPILAN İŞLEMLER

Yakalanan hırsızlara uygulanan prosedür ,mağaza yönetimi ile beraber hareket edilerek,hırsızın çaldığı ürünler güvenlik tarafından tespit edildikten sonra tutanak tutulur,hırsız kolluk kuvvetlerine haber verilerek teslim edilir.Eğer davacı olunacaksa mağaza yönetiminden bir yönetici müşteki olarak kolluk kuvvetlerine başvurur.


SONUÇ

On yıldır bu sektörün içerisinde güvenlik yöneticisi olarak çalışıyorum. Yazımda sizlerle paylaşmak istediğim bilgiler Büyük mağazacılık güvenliğinde uygulanan veya uygulanması gereken bilgilerdir.Eğer kayıp ve suçu önlemek istiyorsak , benim şahsi görüşüm güvenlik hizmeti alan büyük mağazacılık şirketleri şunu hiçbir zaman unutmamalıdırlar ki , GÜVENLİKTEN YAPILAN TASARRUF EN PAHALI TASARRUFTUR.

Metrekareleri 5000 ile 20000 arasında olan ,her gün binlerce insanın giriş çıkış yaptıkları bu yerleri olması gerektiğinden az sayıda güvenliğe hizmet verdirip veya bu konularda gerçekten Profesyonel olan firmaları çok pahalısınız diyerek sırt çevirenlerin geçtiğimiz yıl yaşanan alış veriş merkezlerindeki özel güvenlik skandallarında gördük.Eğer iyi ve kaliteli hizmet istiyorsanız bu işi profesyonellere yaptıracaksınız.

Geçtiği hafta SPN'de okuduğum Amerika'da uygulanan "mağaza dedektifliği" konusundan gerçekten etkilendim ve bu uygulamanın Türkiye'de hayata geçirilmesi büyük mağazalar ve alış veriş merkezleri için bulunmaz fırsat olacaktır.